Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

 

W Y K A Z

nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Słowackiego, przeznaczonych do sprzedaży

 

L. p.

Nr

działek

Pow. nierucho-mości

KW

Położenie nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejsc. planie zagospod. przestrzennego

Cena nieruchomości
brutto

1.

1393/4

740 m2

 

LD1R/00010850/4

 

 

w rejonie
ul. Słowackiego

 

Kompleks działek niezabudowanych, usytuowanych przy projektowanej ulicy dojazdowej, biegnącej wzdłuż rzeki Rawki do ul. Słowackiego. Działki położone są blisko centrum miasta, w sąsiedztwie parku miejskiego.

Teren działek jest płaski o optymalnych cechach
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagospodarowania związanego z funkcją mieszkalną. Dostępność infrastruktury technicznej
istnieje w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
od ul. Słowackiego i ul. Fawornej.

 

4.305.MN

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

140 000 zł

2.

1393/5

777 m2

145 000 zł

3.

1393/6

777 m2

145 000 zł

 

Wykaz zostaje wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 7 czerwca 2018 r. Termin składania wniosków
przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości - zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - upływa po 6 tygodniach od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości objętych wykazem udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 /pokój nr 8, tel. 46-814-40-80/. Treść niniejszego wykazu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 17 maja 2018 r.   

  • opublikował: Monika Głębocka
    data publikacji: 2018-05-17 09:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2045
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-05 13:52

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4661497
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 11:59

Stopka strony