Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na remont i modernizacja zbiornika „Dolna” i elektrowni wodnej

Ośrodek Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej

ul. Tatar 1A
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. ((046) 814 45 56; 814 48 04; k 0 504 156 272;

fax. (046) 814 45 56; 814 48 04

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

Remont i modernizacja zbiornika „Dolna” i elektrowni wodnej

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Roboty remontowo modernizacyjne kod 45453000-7; Hydroelektrownie kod 45251120-8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Kazimierza Wielkiego 28; 96-200 Rawa Mazowiecka, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

Zakres robót

Termin wykonania

- remont rowu opaskowego

- wykonanie progu palisadowo-kamiennego w korycie          rzeki poniżej wylotu rowu.

- wyłączenie ujęcia rezerwowego

- naprawa dylatacji ekranu zapory czołowej

- remont elektrowni wodnej

31 październik 2005

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w świetlicy Miejskiej Hali sportowej „Millenium”

ul. Kazimierza Wielkiego 28  w dniu 11 lipca 2005r. o godz. 10 05 .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Kryteria oceny ofert:

- cena – 95%

- gwarancja – 5%


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Oferta na Remont i modernizację zbiornika „Dolna” i elektrowni wodnej.

 należy złożyć w świetlicy Miejskiej Hali sportowej „Millenium” ul. Kazimierza Wielkiego 28  do dnia 11 lipca 2005r. do godz. 10 00

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Tadeusz Kotusiński – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

ul. Kazimierza Wielkiego 28

tel. 046  814 48 04

k. 0 504 156 272  

    

Termin związania ofertą: 30 dni.

drukuj (Przetarg nieograniczony na remont i modernizacja zbiornika „Dolna” i elektrowni wodnej)

  • autor informacji: Tadeusz Kotusiński
    data wytworzenia: 20.06.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-20 12:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-04 13:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66396
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4843450
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:06

Stopka strony