Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg ograniczony na: udzielenie kredytu bankowego

I.Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. J.Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23

o g ł a s z a

Przetarg ograniczony na: udzielenie kredytu bankowego ( z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej ) na pokrycie zobowiązań finansowych z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej  termomodernizacji budynku  Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej  w kwocie 900.000 PLN  .

Spłata kredytu w latach 2006 – 2010.

Oznaczenie usługi wg. Wspólnotowego Słownika Zamówień ( CPV ) jako:

66130000-0 – usługi udzielenia kredytu.

II. Nie przewiduje się składania ofert częściowych ani wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia:  listopad - grudzień  2005 r.

IV. W postępowaniu mogą wziąć udział banki, które :

1/  spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)
2/ posiadają aktualną umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną

3/ posiadają swoje oddziały lub filie w miejscowościach oddalonych od m. Rawa Mazowiecka nie więcej niż 100 km

V. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu wykonawcy składają oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w pkt IV ogłoszenia.

VI. Do składania ofert zaproszono 5 wykonawców.

VII. Wadium: odstępuje się.

VIII. Kryterium oceny ofert jest oferowana cena kredytu zawierająca marżę banku dodaną do stawki WIBOR  oraz prowizje bankowe i pozostałe opłaty .

Oprocentowanie kredytu – 95 %

Prowizje bankowe i pozostałe opłaty  – 5 %

IX. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków określonych w pkt IV składać należy  w siedzibie Zamawiającego :  96 -200 Rawa Mazowiecka Pl. J.Piłsudskiego 4, Sekretariat Burmistrza Miasta pokój nr 5   do dnia  08 sierpnia 2005 r. do  godz. 15.30 .

X. Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Maria Jolanta Witczak  i Marianna Jakubowska Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Pl. J. Piłsudskiego 4 ,  tel.(46) 814 48 24.

  • autor informacji: Maria Jolanta Witczak
    data wytworzenia: 22.07.2005
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-22 13:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66324
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4833287
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony