Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka Wspólny słownika zamówień (CPV) : 66.10.00.00 , 66.12.00.00.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka

Wspólny  słownika zamówień (CPV) : 66.10.00.00 , 66.12.00.00.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac J.Piłsudskiego 4 pokój nr 6, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

Od 01.04.2005 roku do 30.10.2009 roku.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają na terenie miasta Rawa Mazowiecka siedzibę  lub oddział lub filię umożliwiającą realizację zamówienia ,  spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt VIII siwz.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 10) w dniu 14 marca  2005r. o godz. 15 05 .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.


Wadium: nie pobiera się.

 

Kryteria oceny ofert:

 

  1. Oprocentowanie środków pieniężnych – 60 %

1.1. Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania środków pieniężnych na żądanie , gromadzonych na każdym rachunku bankowym , przy miesięcznej kapitalizacji odsetek         15 %

1.2 Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night do kwoty 500.000 zł.            20 %

1.3. Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night powyżej  kwoty 500.000 zł.         25 %

 

2. Obsługa rachunków   - 40 %

2.1. Opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego – 5 %

 

2.2. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za jedno stanowisko – 5 %

2.3. Opłata za jeden przelew papierowy w ramach banku – wyrażona w złotych    3 %

2.4. Opłata za jeden przelew papierowy poza bank  – wyrażona w zł.                     5 %

2.5. Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku – wyrażona w złotych                                                                                                   3 %

2.6. Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej poza  bank – wyrażona w złotych                                                                                                                       5 %

2.7. Prowizja z tytułu  operacji wypłat  gotówkowych   - wyrażona w procentach     14 %

 


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na bankową obsługę budżetu miasta  Rawa Mazowiecka ” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14 marca 2005r. do godz. 15 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl. J. Piłsudskiego 5, I p. pokój nr 2).

 

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Maria Jolanta Witczak Urząd Miasta Rawa Mazowiecka  tel (046) 814 48 24.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.
  • autor informacji: Maria Jolanta Witczak
    data wytworzenia: 22.02.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-22 15:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-03-18 11:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66389
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4842436
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:06

Stopka strony