Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych

/>/>/>                          Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
                                       Pl. Piłsudskiego 5

Tel.  (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax. (046) 814-43-23

e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl


                                                o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na:

Dostawę materiałów drogowych oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:materiały chodnikowe kod 28813100-5

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

 Od 04.05.2005 do 15.09.2005r.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 8 siwz.

Wadium nie pobiera się.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 10) w dniu 28 kwietnia 2005r. o godz. 12 05              .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Kryteria oceny ofert:

- cena – 100 %


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Dostawa materiałów drogowych” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 28 kwietnia 2005r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl. Piłsudskiego 5, I p. pokój nr 2).

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Artur Piotrowski tel (046) 814 34 57.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Ogłoszenie o powyższym przetargu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07.04.2005r.

 

 

 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 07.04.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 14:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-04-11 09:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66329
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4833301
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony