Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej

 Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe techniczne – inżynier budowlany

b)      biegła znajomość komputera (pakiet MS OFFICE), znajomość programów kosztorysowych,

c)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 1. Wymagania dodatkowe:

      a) studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich, integracji europejskiej,

      b) posiadanie doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej,     

         doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych,

c) posiadanie uprawnień budowlanych, umiejętność korzystania z przepisów  

    prawa.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) monitorowanie, analiza i opiniowanie dokumentów programowych, związanych  

    z pozyskiwaniem funduszy europejskich,

b) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych Unii  

     Europejskiej,

d)      przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne,

e)      bieżąca kontrola zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją techniczną, kosztorysami i harmonogramami.

 1. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      kwestionariusz osobowy,

c)      curriculum vitae,

d)      zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

e)      świadectwa pracy –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

f)       dokumenty potwierdzające wykształcenie –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

g)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 5 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 21.04.2006 r. godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

 • autor informacji: Elżbieta Muszel
  data wytworzenia: 31.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-31 13:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150773
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony