Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny księgowy

1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe zgodnie z art.45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
c) znajomość prawa administracyjnego i samorządowego;
d) znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości;
e) znajomość obsługi komputera;
f) dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim;
g) nieposzlakowana opinia;

2. Wymagania dodatkowe:
a) cechy charakterologiczne kandydata - komunikatywność, niekonfliktowość;
b) dyspozycyjność;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej będzie wykonywać obowiązki i ponosić odpowiedzialność określoną dla głównych księgowych w:
 a) ustawie z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych, w szczególności za prawidłowość dysponowania środkami finansowymi w zakresie obsługiwanych placówek i sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych,
b) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, w tym będzie opracowywała projekt zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej Rawie Mazowieckiej,
c) koordynowała działania wykonywane w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej Rawie Mazowieckiej w zakresie księgowości i płac.
Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego to: a) sporządzanie planów budżetowych;
b) kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych;
c) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
d) prowadzenie pełnej księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym i budżetowym Groszek;
e) sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;
f) znajomość programu Płatnik, przesyłanie dokumentów do ZUS;
g) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych – sprawozdania, plany;
h) nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych;
i) finansowe rozliczanie inwentaryzacji;
j) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły,
k) sporządzanie sprawozdań statystycznych.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy,
c) curriculum vitae,
d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,
e) świadectwa pracy –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
f) dokumenty potwierdzające wykształcenie –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy” w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul.Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul.Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 07 maja 2007 roku godz. 12oo. Dokumenty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej po wyżej określonym terminie, oraz dokumenty niekompletne - nie będą rozpatrywane.
Organizowany nabór dotyczy pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej, ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka.
 Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 046 814 36 57
Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

  • autor informacji: M.Wasiak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-17 10:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-17 10:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213368
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151689
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony