Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, preferowane: administracja, prawo, budownictwo lądowe,
b) staż pracy – 2 lata, preferowane – zatrudnienie w administracji,
c) biegła obsługa komputera (pakiet MS OFFICE), umiejętność korzystania z przepisów prawa,
d) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
b) własna inicatywa.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Planowanie zakresu rzeczowego i finansowego utrzymania oraz ochrony dróg miejskich w ramach środków określonych przez organy Miasta, a także dróg powiatowych w zakresie powierzonym przez powiat,
- realizacja i przygotowania zamówień publicznych na roboty remontowe,
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
2) Przygotowanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym ulic obiektów nie związanych z gospodarkę drogową,
- z orzekaniem o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
- z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na zjazdy z dróg.
3) Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej.
4) Sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów świadczących usługi na rzecz Miasta w zakresie zadań Wydziału, a także nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych, bądź spółek z udziałem miasta świadczących usługi komunalne.
5) Sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem mieniem komunalnym w zakresie lokali i budynków mieszkalnych oraz gospodarką lokalami użytkowymi.
6) Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy,
c) curriculum vitae,
d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,
e) świadectwa pracy –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
f) dokumenty potwierdzające wykształcenie –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 11 kwietnia 2008 roku godz. 15oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Z pracownikiem wybranym na w/w stanowisko zostanie zawarta umowa na okres próbny. W razie uzyskania na jej zakończenie pozytywnej oceny zatrudnienie na tym samym stanowisku zostanie kontynuowane na podstawie kolejnej umowy o pracę.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-03-27 14:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-27 14:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213327
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150795
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony