Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych, zagadnień związanych z rachunkowością i sprawozdawczością budżetową,
c) złożony z pozytywnym wynikiem egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów,
d) samodzielność, umiejętność prawidłowej organizacji pracy, komunikatywność we współdziałaniu z innymi osobami.
2. Wymagania dodatkowe:
a)  znajomość zagadnień związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych i minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie terytorialnym lub jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 53 ustawy o finansach publicznych oraz zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24.06.2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765).
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy,
c) curriculum vitae,
d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,
e) świadectwa pracy –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
f) dokumenty potwierdzające wykształcenie –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
g) dokument potwierdzający złożony z pozytywnym wynikiem egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
  h)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 5 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 14 kwietnia 2008 roku godz. 15oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Organizowany nabór dotyczy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Z pracownikiem wybranym na w/w stanowisko zostanie zawarta umowa na okres próbny. W razie uzyskania na jej zakończenie pozytywnej oceny zatrudnienie na tym samym stanowisku zostanie kontynuowane na podstawie kolejnej umowy o pracę.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.
 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-03-28 12:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 212695
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5133309
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony