Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
inspektor w dziale świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rawie Mazowieckiej

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat
2. Początek zatrudnienia : 8 września 2008r.
3. Wymagania niezbędne: 
- posiadanie obywatelstwa polskiego, 
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 
- niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe, 
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
- wykształcenie wyższe, 
- co najmniej 2 letni staż pracy, 
- biegła znajomość komputera (pakiet MS OFFICE),
- komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole.

4. Wymagania dodatkowe: 
- posiadanie doświadczenia zawodowego w urzędach administracji samorządowej, 
- umiejętność korzystania z przepisów prawa.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
- przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, 
- funduszu alimentacyjnego a także do sporządzania w tych sprawach decyzji administracyjnych, 
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej realizację świadczeń, 
- sporządzanie list wypłat i poleceń wypłat, wstrzymywanie realizacji świadczeń, 
- zawieszanie lub przywracanie prawa do świadczeń w sytuacjach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, 
- wszczynanie i prowadzenie postępowania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń, 
- sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 
- współpraca z pracownikami socjalnymi w sprawach świadczeń rodzinnych, 
- prowadzenie rejestru wniosków i form świadczeń w systemie komputerowym, 
- kompleksowa obsługa programu komputerowego obowiązującego w Ośrodku w zakresie świadczeń rodzinnych.

6. Wymagane dokumenty: 
-  list motywacyjny, 
-  curriculum vitae, 
- kwestionariusz osobowy, 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy, 
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym, 
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, pokój nr 5 w godz. 8.00-16.00 lub listownie na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 z dopiskiem: 
„Dotyczy naboru na stanowisko inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych”,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2008 roku do godz. 15oo.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem jw.
Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Z osobami, które spełnią warunki formalne zostanie przeprowadzona rozmowa.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz numerem telefonu kontaktowego),
powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.
 • autor informacji: M.Szczepaniak
  data wytworzenia: 18-08-2008
 • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  data publikacji: 2008-08-18 14:12
 • zmodyfikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-18 14:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213332
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150813
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony