Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej

 1. Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie – średnie,

b)     posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenia w administracji,

c)     biegła obsługa komputera (pakiet MS OFFICE), znajomość ustaw: prawo o ruchu drogowym, kodeks postepowania administracyjnego,

d)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 1. Wymagania dodatkowe:

                                      a)      Umiejętność korzystania z przepisów prawa, prawo jazdy kat. B,

                                       b)      Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Planowanie zakresu rzeczowego i finansowego utrzymania oraz ochrony dróg miejskich w ramach środków określonych przez organy Miasta, a także dróg powiatowych w zakresie powierzonym przez powiat,

- realizacja i przygotowania zamówień publicznych na roboty remontowe,

- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.

2) Przygotowanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym ulic obiektów nie związanych z gospodarkę drogową,

- z orzekaniem o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,

            - z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na zjazdy z dróg.

            3) Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej.

4) Sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów świadczących usługi na rzecz Miasta w zakresie zadań Wydziału, a także nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych, bądź spółek z udziałem miasta świadczących usługi komunalne.

5) Sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem mieniem komunalnym w zakresie lokali i budynków mieszkalnych oraz gospodarką lokalami użytkowymi.

6) Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

 1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

e) świadectwa pracy –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

f) dokumenty potwierdzające wykształcenie –  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 15 października 2008 roku godz. 15oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem wybranym na w/w stanowisko zostanie zawarta umowa na okres próbny. W razie uzyskania na jej zakończenie pozytywnej oceny zatrudnienie na tym samym stanowisku zostanie kontynuowane na podstawie kolejnej umowy o pracę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”. 

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2008-10-01 09:18
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-06 09:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 212688
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5133255
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony