Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11,

fax (046) 814 48 26,   (046) 814 26 28

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony

na wykonanie oznakowania poziomego:

malowanie farbą chlorokauczukową odblaskową znaków poziomych tj.

- linii segregacyjnych i krawędzi ciągłych,

- linii segregacyjnych i krawędzi przerywanych,

- linii na skrzyżowaniach i pasów na przejściach dla pieszych,

- strzałek i innych symboli,

na ulicach miejskich - gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

oznaczony wg /Słownika Zamówień Publicznych (CPV ) jako

45233221- 4 – Malowanie nawierzchni ulic

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).  Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną jako: „Oferta na wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 3 kwietnia 2006 r. do godz. 10:00  w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4,  pokój nr 5 ).

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  3 kwietnia 2006 r. o godz. 10:10

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 1.000 zł.

Kryteria oceny ofert:  Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni wszystkie warunki tego  postępowania, zaoferuje najniższą cenę i udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr  16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Duda Dariusz,    Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr  15,  tel. (046) 814 34 57 wew. 141

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rawa Mazowiecka, dn. 17.03.2006r.

 

 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 17.03.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-17 15:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-17 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68916
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5331812
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:56

Stopka strony