Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na opracowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE MIASTO RAWA MAZOWIECKA FAZA1

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11,fax (046) 814 26-28

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

Opracowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania  na środowisko oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE MIASTO RAWA MAZOWIECKA – FAZA I”.

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Analiza możliwości wykonawczych  74131500-1; Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 74231300-0; Usługi doradcze w zakresie wpływu na środowisko 74141900-8;  Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania 74141100-0.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:31.07.2006r

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 8 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 12) w dniu 21 kwietnia 2006r. o godz. 10 05.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Oferta na opracowanie dokumentów o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE MIASTO RAWA MAZOWIECKA – FAZA I” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 21 kwietnia 2006r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 5).

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

w zakresie merytorycznym -  Czesław Kierebiński Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Słowackiego 70 96-200 Rawa Mazowiecka – tel/fax (046) 814 21 76

w zakresie spraw dotyczących procedury zamówienia – Paweł Piątkiewicz, Michał Bors - Urząd Miasta Rawa Mazowiecka – tel. (046) 814 42 01 fax. (046) 814 26 28

Termin związania ofertą: 30 dni.

drukuj (Przetarg nieograniczony na opracowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE MIASTO RAWA MAZOWIECKA FAZA1)

  • autor informacji: Michał Bors
    data wytworzenia: 05.04.2006
  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2006-04-05 15:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68805
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5326763
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony