Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 5 w Rawie Mazowieckiej”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11,

fax. (046) 814 43-23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 5 w Rawie Mazowieckiej”

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  kod 74232000-4.

Usługi projektowania fundamentów  kod 74232500-9.

Usługi projektowania konstrukcji nośnych  kod 74232700-1.

Usługi projektowania systemów grzewczych kod 74232120-1.

Usługi w zakresie praw autorskich  kod 741312100-8.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące licząc od daty podpisania umowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 12) w dniu 6 listopada 2006r. o godz. 10 05.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 1.000

Kryteria oceny ofert: - cena –  100%

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 5 w Rawie Mazowieckiej”

 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 6 listopada 2006r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta pl. Piłsudskiego 5.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Marian Witek, Michał Bors – tel (046) 814 42 01.

Termin związania ofertą: 15 dni.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 17 października 2006r.

drukuj (Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 5 w Rawie Mazowieckiej”)

  • autor informacji: Michał Bors
    data wytworzenia: 17.10.2006
  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2006-10-17 11:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67908
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5271583
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony