Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 48 24

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako:

Komputery biurowe - 30231000-0

Monitory ekranowe - 30231250-4

Myszy komputerowe - 30232120-1

Klawiatury komputerowe - 30233211-3

Drukarki laserowe - 30233231-9

Oprogramowanie - 30240000-3

Projektor - 33452100-4 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Adres strony internetowej www.rawamazowiecka.pl  Na wymienionej stronie  w  BIP będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy w następującej ilości:

Komputery biurowe - 15 szt.

Monitory ekranowe - 12 szt.

Myszy komputerowe - 15 szt.

Klawiatury komputerowe - 15 szt.

Drukarki laserowe - 4 szt.

Oprogramowanie - 15 szt.

Projektor - 1 szt.

Termin realizacji zamówienia: 28 grudzień 2006 roku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły Spełnia / nie spełnia

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert:

- cena – 100 %

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego  dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej”  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 13.12.2006r. do godziny 10.00  w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12.)

Termin związania ofertą: 20 dni.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4 pokój nr 21) w dniu 13.12.2006r. o godzinie 10.05

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Projekt umowy zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Robert Fedorowicz   Pl. Piłsudskiego 4 - pokój nr 7 tel. 046  814 4711       

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-07 09:26
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-07 09:28
Specyfikacja do pobrania
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-07 09:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68856
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328171
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony