Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXVII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) z w o ł u j ę XXVII. Sesję VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 22 marca 2017 r.o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miasta.
4.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, Niepodległości i Krakowskiej.
5.Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Solidarności.
6.Zmiana uchwały Nr VII/39/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej.
7.Określenie kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka.
8.Określenie kryteriów naboru dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka.
9.Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego.
10.Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
11.Zmiana budżetu Miasta na 2017 r.
12.Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020.
13.Udzielenie dotacji dla Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca".
14.Zmiana budżetu Miasta na 2017 rok.
15.Zmiana uchwały Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
16.Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2017r.
17.Określenie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
18.Uchylenie uchwały w sprawie powierzenia Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej.
19.Zmiana uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 - 2021".
20.Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.
21.Apel Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
22.Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
23.Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
24.Interpelacje, zapytania.
25.Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji

20 marca (poniedziałek )
-godz.  10.00    Komisja Prawa i Porządku Publicznego
-godz.  13.00   Komisja Oświaty
-godz.  16.00   - Komisja Komunalna

21 marca (wtorek)
- godz. 16.00   - Komisja Budżetu

 

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-03-16 13:28
  • zmodyfikował: Robert Fedorowicz
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-21 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77073
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627216
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony