Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXVIII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r poz. 730) z w o ł u j ę XXVIII. Sesję VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 27 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00. w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, Niepodległości i Krakowskiej.
5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
6. Zmiana budżetu Miasta na 2017 r.
7. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020.
8. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.
9. Zmian uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków miasta Rawa Mazowiecka.
11. Uchwalenie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2016.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
14. Interpelacje, zapytania.
15. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji

24 kwietnia (poniedziałek)
- godz. 10:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 15:00 - Komisja Komunalna

25 kwietnia (wtorek)
- godz. 14:30 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu

 

  • opublikował: Alicja Lasota
    data publikacji: 2017-04-20 14:49
  • zmodyfikował: Robert Fedorowicz
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-21 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77104
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627562
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony