Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXIX. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r poz. 730) z w o ł u j ę  XXIX. Sesję VII. kadencji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka
na dzień  12  czerwca  2017 r.  o godz. 14:00 w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z  proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie  porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad XXVIII  Sesji Rady Miasta.
4.  Projekt  uchwały  Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2016 rok.
5.  Projekt uchwały  Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
6.  Projekt uchwały Rady Miasta  Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.
7.  Projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020.
8.  Projekt  uchwały  Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Rawskiego.
9.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ul. 1 Maja.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na  dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka, na lata 2017-2018.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za 2016 r.
14.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.  Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w I kwartale 2017r.
16.  Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  za okres od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 marca 2017r.
17.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18.  Interpelacje, zapytania.
19.  Zakończenie obrad.


Posiedzenia komisji
8 czerwca  ( czwartek )
- godz.  9:00 -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego   
- godz. 11:00 -  Komisja Komunalna
- godz. 15:00 -  Komisja Oświaty
- godz. 17:00 -  Komisja Budżetu

  • opublikował: Robert Fedorowicz
    data publikacji: 2017-06-02 13:25
  • zmodyfikował: Robert Fedorowicz
    ostatnia modyfikacja: 2017-06-02 13:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77082
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627493
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony