Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXXIII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r poz. 730) zwołuję XXXIII. Sesję VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 1 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX, XXXI oraz XXXII Sesji Rady Miasta.
4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7.
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej.
6. Zmiany nazwy Osiedla 9 Maja.
7. Wniosek o pomoc finansową dla poszkodowanych w ostatnich nawałnicach.
8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.
9. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020.
10. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.
11. Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Informacja o organizacji roku szkolnego 2017/2018.
13. Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w II kwartale 2017r.
14. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 1 kwietnia 2017r. do dnia 30 czerwca do 2017r.
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Zakończenie obrad.


Posiedzenia komisji

29 sierpnia ( wtorek )
- godz. 10:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego

30 sierpnia ( środa )
- godz. 10:00 - Komisja Komunalna
- godz. 13:00 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77110
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627581
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony