Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XLII. Sesji VII. kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r poz. 730) z w o ł u j ę  XLII Sesję VII. kadencji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  21  czerwca  2018 r.  o godz. 9.30 w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej  z  proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie  porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad XLI Sesji Rady Miasta.
4.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2017 rok.
5.  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
6.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.
7.  Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018–2021.
8. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
9. Ustalenie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody, ścieków, wód opadowych i roztopowych.
10. Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018-2022.
11. Wyrażenie zgody na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego na okres 5 lat.
12. Przystąpienie do porozumienia dotyczącego utworzenia klastra energetycznego.
13. Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
14. Ustalenie zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za 2017 r.
16. Poparcie postulatów osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.
17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
18. Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.
19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
20. Interpelacje, zapytania.
21. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji
18 czerwca ( poniedziałek )

- godz.   11.30  - Komisja  Komunalna
- godz.   13.30  - Komisja  Oświaty
- godz.   15.00  - wspólne posiedzenie wszystkich
                          komisji w sprawie szpitala

19  czerwca   (wtorek)
- godz.   9.00    -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego   

20  czerwca    (środa)
-  godz.  15.00    - Komisja  Budżetu
 

 

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-06-15 11:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77105
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627565
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony