Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o V. Sesji VIII. kadencji.

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432 i poz. 2500)

z w o ł u j ę V. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień

28 lutego 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury

w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Ślubowanie radnego.

4. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta.

5. Zmiana uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta.

6. Powołanie składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów.

7. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022.

10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.( doświetlenie ulicy Targowej)

11. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.( dotacja dla Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej)

12. Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2023.

13. Nieuwzględnienie wniosku dotyczącego zmiany systemu wynagradzania radnych.

14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta

Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018, za okres od listopada 2017 roku do grudnia 2018 r.

15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

16. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na

lata 2016-2025 w roku 2018.

17. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za IV kwartał 2018 r.

18. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki

organizacyjne miasta w IV kwartale 2018 r.

19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

20. Wolne wnioski, sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji Rady Miasta

25 luty ( poniedziałek)

- godz. 1200 - Komisja Oświaty

- godz. 1400 - Komisja Prawa

i Porządku Publicznego

26 luty ( wtorek )

- godz. 1400 - Komisja Komunalna

- godz. 1600 - Komisja Budżetu

 

 

 

  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2019-02-21 16:00
  • zmodyfikował: Karol Łopatka
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-08 15:25
  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2019-02-21 16:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 98980
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-19 10:43

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328881
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony