Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XI. Sesji VIII. kadencji.

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506)  z w o ł u j ę  XI. Sesję VIII. kadencji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka  na dzień  26 września  2019 r.  o godz. 14:00 w sali  konferencyjnej Miejskiego  Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej  z  proponowanym porządkiem obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z obrad X Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
5. Zmiana uchwały Nr IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.
6. Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2019-2022.
9. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do kategorii dróg gminnych. 
11.Zmiana uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
13.Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
14.Interpelacje, zapytania.
15.Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta
23 września    ( poniedziałek) 
- godz.   13:30    - Komisja  Prawa i Porządku Publicznego  
- godz.   16:00    -  Komisja Budżetu

24 września    ( wtorek  ) 
- godz.  11:00     - Komisja Oświaty
- godz.   13:00    - Komisja  Komunalna

 

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-09-20 10:00
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-09-20 10:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 90872
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-18 11:39

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5110346
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony