Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XV. Sesji VIII. kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) z w o ł u j ę XV. Sesję
VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 30 stycznia 2020 r.
o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej
z proponowanym porządkiem obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miasta.
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2020-2023 i prognozy długu.
5. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.
6. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
7. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb ewidencyjny Nr 7.
8. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7.
9. Zmiana uchwały Nr XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
22 czerwca 2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.
10. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
11. Przyjęcie stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu
rawskiego.
12. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2016-2025 w roku 2019.
13. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w IV kwartale 2019r.
14. Sprawozdanie z realizacji uchwał w IV kwartale 2019 roku.
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta

27 stycznia ( poniedziałek)
- godz. 14:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
28 stycznia ( wtorek )
- godz. 12:00 - Komisja Oświaty
- godz. 15:00 - Komisja Komunalna
29 stycznia ( środa )
- godz. 15:00 - Komisja Budżetu
- godz. 17:00 - spotkanie z przewodniczącymi Komisji ws. opinii Budżetu na 2020 r.

 

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2020-01-23 14:40
  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2020-01-23 14:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95590
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-08 10:09

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5267365
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:40

Stopka strony