Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XVI. Sesji VIII. kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) z w o ł u j ę XVI. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 27. lutego 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego.
5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 3.
6. Nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72.
7. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.
8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.
9. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
10. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.
11. Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
12. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku.
13. Ustalenie regulaminu targowiska miejskiego.
14. Rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej oraz zadań Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka sprawującego nadzór nad jej działalnością.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
17. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
19. Interpelacje, zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta
24 lutego (poniedziałek)
- godz. 12:00 - Komisja Oświaty
- godz. 14:00 - Komisja Komunalna
25 lutego ( wtorek )
- godz. 14:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-02-21 09:32
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-02-21 09:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 91826
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-18 11:39

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5131721
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony