Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXII. Sesji VIII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) z w o ł u j ę XXII. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 24 września 2020 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4.
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, fragment położony w rejonie ul. Krakowska i Osada Dolna.
7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb Nr 7.
8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
9. Zaciągniecie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
10. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.
11. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.
12. Likwidacja zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej” w Rawie Mazowieckiej w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej” i nadanie statutu jednostce.
13. Dopłaty z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
14. Zmiana uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
16. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
17. Informacja o organizacji roku szkolnego 2020/2021
18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
19. Interpelacje, zapytania.
20. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji Rady Miasta
21 września ( poniedziałek )

- godz. 14:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
22 września ( wtorek)
- godz. 9:00 - Komisja Komunalna
- godz. 11:00 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu

  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2020-09-18 09:40
  • zmodyfikował: Karol Łopatka
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 10:13
  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2020-09-18 09:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 105990
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-21 12:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5533985
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-20 11:47

Stopka strony