Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/48/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, dotyczącego fragmentu położonego w rejonie ulic: Skierniewickiej, Jasińskiego i Piekarskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września do 12 października 2007r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Terenami Urzędu Miasta  Rawa Mazowiecka (Plac Piłsudskiego Nr 4 pokój Nr 19) w godz. urzędowania.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2007r. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Piłsudskiego Nr 4 pok. Nr 19) o godz. 1100.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2007r.

 

 

 

 

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2007-09-03 15:39
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2008-09-08 12:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13145
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-09-08 12:41

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5132377
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony