Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej” oraz „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w R
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-14 13:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2017-04-14
Data końca składania ofert: poniedziałek 2017-04-24 godz. 11:00
Szczegółowa informacja:

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej” oraz „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rawie Mazowieckiej”

 

 1. Zakres nadzorowanych robót w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej”:

 

 • prace rozbiórkowe i porządkowe istniejącej infrastruktury i wyposażenia (Wykonawca jest zobowiązany do przetransportowania elementów przewidzianych do ponownego zamontowania- ławek, koszy na śmieci, słupów i lamp, drewna pochodzącego z wycinek i pielęgnacji drzew, toalety, elementów placu zabaw w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 3 km od miejsca inwestycji);
 • wycinka drzew;
 • prace pielęgnacyjne drzewostanu;
 • wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej;
 • budowa alejek parkowych z kruszywa;
 • budowa alei o nawierzchni kamiennej (Kostka bazaltowa, stanowiąca materiał budowlany nowej nawierzchni jest własnością Zamawiającego. Jej załadunek, transport i rozładunek na placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsce składowania kostki znajduje się w odległości do 2 km od placu budowy);
 • budowa oświetlenia;
 • przebudowa placu zabaw;
 • wprowadzenie małej architektury: ławek, koszy na śmieci i psie odchody, stojaki na rowery, tablice, berso;
 • wymiana systemowej toalety publicznej;
 • budowa sieci monitoringu;
 • renowacja mostku.

 

Dokumentacja projektowa, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz szczegółowe informacje dotyczące zadania dostępne pod linkiem:

 

http://www.bip.rawamazowiecka.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=195

 

 1. Zakres nadzorowanych robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rawie Mazowieckiej”:

Zakres robót obejmuje w szczególności:

· Prace konserwatorskie, restauratorskie, przebudowa, remont, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku muzeum

- wymiana zwodów instalacji odgromowej;

- wymiana uszkodzonych elementów pokrycia i obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych z blachy miedzianej;

- likwidacja zawilgoceń tynków zewnętrznych i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu oraz wykonanie opaski wokół budynku z kamieni otoczaków;

- naprawa uszkodzonych gzymsów i cokołów;

- naprawa widocznych pęknięć ścian zewnętrznych;

- naprawa płyty balkonowej oraz wymiana tralek betonowych;

- naprawa uszkodzonych tynków zewnętrznych oraz pokrycie tynkiem nawierzchniowym całej elewacji;

- wykonanie nowych schodów zewnętrznych z kostki brukowej przy tylnym wejściu do budynku;

- wymiana instalacji elektrycznej i ekspozycyjno-oświetleniowej w budynku muzeum wraz z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia;

- przebudowa instalacji centralnego-ogrzewania polegająca na ukryciu rur zasilających grzejniki w murze, zamontowanie grzejników w pomieszczeniu klatki schodowej oraz kotłowni;

- wymiana starego systemu do prezentowania obrazów z płaskowników stalowych i zawieszek drucianych poprzez montaż nowego systemu ekspozycyjnego z szyn aluminiowych i haczyków na linkach stalowych;

- uzupełnienie tynków wewnętrznych po pracach elektrycznych i hydraulicznych, skrobanie starej farby, nałożenie tynku cienkowarstwowego oraz malowanie ścian i sufitów;

- renowacja i wymiana uszkodzonego parkietu w pomieszczeniach na parterze;

- konserwacja listew przypodłogowych;

- obniżenie progu do poziomu podłogi w pomieszczeniu Izby Chłopskiej celem zapewnienia dostępu do niej osobom niepełnosprawnych;

- konserwacja schodów wewnętrznych drewnianych prowadzących na poddasze;

- wymiana podłogi drewnianej na korytarzu – na poddaszu;

- konserwacja drzwi wewnętrznych oraz wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia łazienki znajdującego się na parterze;

- wyłożenie terakotą pomieszczenia klatki schodowej do kotłowni gazowej muzeum;

- przebudowa toalety na parterze budynku polegająca na dostosowaniu jej dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem niezbędnego wyposażenia;

- wymiana posadzki w holu polegająca na wymianie zniszczonych płytek gresowych na płyty granitowe;

- dostawa wyposażenia dla potrzeb Muzeum Ziemi Rawskiej.

 

·  Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby muzeum:

- wymiana instalacji elektrycznej z montażem energooszczędnego oświetlenia;

- docieplenie stropodachu oraz wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej;

- wymiana rynien oraz rur spustowych oraz naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich;

- doprowadzenie centralnego ogrzewania z kotłowni znajdującej się w budynku muzeum;

- docieplenie ścian budynku od wewnątrz wełną mineralną i obłożenie ścian płytą g-k;

- skucie i wymiana zniszczonej posadzki betonowej na nową;

- wymiana zniszczonej stolarki okiennej oraz zniszczonych drewnianych wrót wjazdowych do budynku na zgodne z obowiązującymi normami;

- naprawa uszkodzonych tynków zewnętrznych oraz pokrycie tynkiem nawierzchniowym całej elewacji.

 

·  Roboty zewnętrzne:

- przebudowa schodów wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu i nowej nawierzchni;

- budowa opaskowej kanalizacji deszczowej niezbędnej do zabezpieczenia budynku muzeum przed zawilgoceniem;

- zamontowanie energooszczędnej oświetlanej tablicy informacyjnej przed budynkiem muzeum;

- budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego;

- odtworzenie ukształtowania terenu i zieleni wraz z nowymi nasadzeniami;

- rozbiórka komórki gospodarczej.

 

·  Przenoszenie regałów, mebli, eksponatów itp. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do przeniesienia własnymi środkami całości wyposażenia stanowiącego mienie Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej do pomieszczenia zabezpieczonego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Analogicznie Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ponownego przeniesienia w/w wyposażenia do siedziby Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 26 po przeprowadzonym remoncie (zestawienie przedmiotowego wyposażenia jest częścią załącznika nr 7 do SIWZ.

 

Dokumentacja projektowa, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz szczegółowe informacje dotyczące zadania dostępne pod linkiem:

 

http://www.bip.rawamazowiecka.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=201

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdują się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2017-04-14 13:49
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu6.3MB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2017-04-14 13:49
 • SIWZ23.4MB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2017-04-14 13:51
 • Załaczniki nr 1; 1a; 2; 4; 5 do SIWZ3.6MB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2017-04-14 13:52
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2017-04-14 13:58
 • Załaczniki nr 1; 1a; 2; 4; 5 do SIWZ- edytowalne160kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2017-04-14 13:54
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2017-04-14 13:58
 • Załącznik nr 3 do SIWZ2.9MB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2017-04-14 13:58
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-24 16:01
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2017-04-24 16:00
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych, oraz unieważnieniu postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-11 14:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2017-05-11 14:01
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5278487
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 11:06

Stopka strony