Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Remont ulicy Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-09 11:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-04-09
Data końca składania ofert: środa 2019-04-24 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka

Adres:

96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Tel.:

(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax.:

(046) 814-43-23

NIP

8351579113

email:

inwestycje@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EURO.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Remont ulicy Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

a) Remont nawierzchni drogi na odcinku od działki kolei wąskotorowej do granic miasta (od KM 0+000 do KM 0+263,49) z wyłączeniem miejsc parkingowych, chodników oraz wjazdów na posesję) powierzchnia remontowanej jezdni- ok. 1666m2;

b) Przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od działki kolei wąskotorowej do granic miasta (na odcinkach od studni S16 do studni S1’ oraz od studni S3 do studni S18- całość robót ujętych w dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej z wyłączeniem odcinka od studni S1 do studni S15);

c) przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na linie kablową typu YAKXS 4 x 120 mm2 + YAKXS mm2 wraz z demontażem stanowisk słupowych (całej, zgodnie z dokumentacją projektową).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-04-09 11:44
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-24 14:50
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-04-24 14:53
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-17 10:26
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-05-17 10:24
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-17 10:25
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5272177
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony