Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Przebudowa miejskiego targowiska w Rawie Mazowieckiej
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-23 14:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-08-23
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-09-09 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka

Adres:

96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Tel.:

(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax.:

(046) 814-43-23

NIP

8351579113

email:

inwestycje@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EURO.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa miejskiego targowiska w Rawie Mazowieckiej.

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

 

- Roboty fundamentowe;

- Konstrukcja zadaszenia;

- Pokrycie dachu;

- Świetliki dachowe;

- Utwardzenie terenu;

- Oświetlenie terenu;

- Budynek WC;

- Montaż stołów;

 

UWAGA- Wykonawca zadania jest zobligowany do wykonania regulacji istniejących wpustów oraz studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w obrębie miejskiego targowiska do rzędnych uzyskanych po realizacji przedmiotowego zadania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia uszczegółowiono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-08-23 14:10
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 14:15
Załączniki:
Zmiana (nr 1) treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-29 13:54
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-08-29 13:47
Załączniki:
 • Zmiana (nr 1) treści SIWZ387.74kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2019-08-29 13:48
 • Uzupełnienie załącznika nr 7 do SIWZ672.28kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2019-08-29 13:52
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 13:57
 • Skorygowany kosztorys br. drogowej234.08kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2019-08-29 13:53
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 13:57
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-11 13:15
Typ zdarzenia: unieważnienie
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-09-11 13:14
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-11 13:15
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5340501
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:08

Stopka strony