Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Remont ulicy Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-10 16:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-09-10
Data końca składania ofert: środa 2019-09-25 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka

Adres:

96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Tel.:

(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax.:

(046) 814-43-23

NIP

8351579113

email:

inwestycje@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EURO.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont ulicy Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej ba odcinku od km 0+000 (od skrzyżowania z ul. Tomaszowską) do km 0+901,20.

 

Głównym celem zadania jest wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej. Pozostałe elementy są remontowane w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Chodniki przyległe bezpośrednio do jezdni asfaltowej należy przełożyć na całej szerokości w celu uniknięcia powstania zastoisk wody. Chodniki o nawierzchni z kostki zostaną jedynie przełożone po uzupełnieniu warstwy podbudowy. Natomiast chodniki z płyt betonowych i innych zniszczonych elementów zostaną wyremontowane również poprzez wymianę warstwy wierzchniej. Podobna zasada dotyczy zjazdów, poza czterema zjazdami gruntowymi, które zostaną wyremontowane wraz z wymianą podbudowy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia uszczegółowiono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-09-10 15:50
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-25 16:06
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-09-25 16:04
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-27 14:16
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-09-27 14:14
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5031439
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:32

Stopka strony