Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-13
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-02-13
Data końca składania ofert: piątek 2020-02-21 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Inwestor:

MIASTO RAWA MAZOWIECKA

Adres:

96-200 RAWA MAZOWIECKA,

PLAC MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 5

Tel.:

(46) 814 47 11

Fax.:

46 814 43 23

NIP

835 157 91 13

email:

um@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl


 1. Tryb udzielenia zamówienia

II.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 214 000,00 EURO.

II.2 Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

II.3 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

 1. Przedmiot zamówienia

III.1 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej" w branżach: 

a/w branży drogowej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217);

b/ w branży elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217);

c/ w branży telekomunikacyjnej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217);

d/ w branży instalacji wod- kan. zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217);

e/ w branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217)

f/ w zakresie nadzorowania robót dotyczących tworzenia i pielęgnacji terenów zielonych.

Wykonawca zapewni koordynację prac ww. zespołu inspektorów nadzoru.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia uszczegółowiono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-13 14:40
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 14:42
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu412.11kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-13 14:43
 • SIWZ14.7MB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-13 14:51
 • Załącznik nr 1 do SIWZ32.3kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-13 14:53
 • Załącznik nr 2 do SIWZ285.57kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-13 14:54
 • Załącznik nr 3 do SIWZ13.06kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-13 14:56
 • Załącznik nr 4 do SIWZ14.22kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-13 14:56
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-20 15:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-20 15:00
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-21 14:40
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-21 14:38
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-16 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-03-16 14:58
Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-25 16:25
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-03-25 16:15
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-02 09:50
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-04-02 09:48
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155142
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-07 15:48

Stopka strony