Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od piątek 2020-02-21 godz. 14:20 do poniedziałek 2020-03-02 godz. 12:00 piątek 2020-03-06 godz. 12:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Wykonanie nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-21 14:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-02-21
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-03-02 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

 

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

MIASTO RAWA MAZOWIECKA

Adres:

96-200 RAWA MAZOWIECKA,

PLAC MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 5

Tel.:

(46) 814 47 11

Fax.:

46 814 43 23

NIP

835 157 91 13

email:

um@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

II.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 214 000,00 EURO.

II.2 Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

II.3 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

 1. Przedmiot zamówienia

III.1 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie  nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej"

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia uszczegółowiono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-21 14:12
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu401.1kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-21 14:14
 • SIWZ12MB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-21 14:17
 • Załącznik nr 1 do SIWZ33.33kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-21 14:18
 • Załącznik nr 2 do SIWZ3.8MB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-21 14:22
 • Załącznik nr 3 do SIWZ13.05kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-21 14:22
 • Załącznik nr 4 do SIWZ14.27kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-02-21 14:23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-27 12:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-03-06 godz. 12:00
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-27 12:48
Załączniki:
Zmiana (nr 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-27 12:45
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-27 12:49
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 1) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-03 15:50
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-03-03 15:49
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-06 14:27
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-03-06 14:25
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-20 13:15
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-03-20 13:13
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5131672
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony